Ajuntament d’Olot
Fotografia: Marc Planagumà

L’Ajuntament d’Olot va iniciar el procés participatiu el mes de gener de 2019. En la primera fase, es varen desenvolupar més de 60 entrevistes i hi van participar veïns, personal tècnic, empreses i vulcanòlegs així com totes aquelles persones que varen mostrar interès a través de correu electrònic. Aquestes entrevistes serviren per redactar un document executiu que fou enviat a les 45 persones que decidiren participar en la segona fase del procés.

La segona fase foren uns tallers de transformació que es realitzaren a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot els dies 7 i 8 de maig. 17 hores de treball intens amb 45 persones per desenvolupar l’ànima del projecte de l’Espai Cràter. El resultat: una missió, diversos valors, eixos estratègics i accions per a desenvolupar-los. A més, es va formar un gran equip de persones amb ganes de donar treballar amb el projecte i de vincular-s’hi. Abans de la tercera fase, es farà el retorn de tota la feina feta a les persones que hi van participar.

La tercera fou la capacitació d’un equip motor, que és l’encarregat de desenvolupar la feina que es va fer en els tallers de transformació. Un equip de 12 persones voluntàries amb moltes ganes de seguir co-creant projectes estratègics.

Què és la co-creació?

El procés de co-creació es fonamenta amb el treball col·laboratiu entre ciutadans, associacions, tècnics, empresaris i científics. En el cas de l’Espai Cràter l’objectiu és, per un costat, trobar un horitzó comú, que marqui la direcció del projecte, i per l’altre, promoure un equip motor, un grup reduït de persones que serveixi com a òrgan extern que col·labor amb el futur projecte.

Aquest procés de co-creació es divideix en diverses fases:

  • Fase d’entrevistes i elaboració d’un informe preliminar
  • Tallers d’escenaris de transformació
  • Taller de capacitació i creació de l’equip motor
  • Redacció d’un document estratègic