• Fotografies de les seccions “Home” i “El Projecte” per @eduvolador.
  • Fotografies de la secció “Els inicis” fons de ACGAX (Arxiu Comarcal de la Garrotxa) i ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).